Daha Fazla Bilgi Al

Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemlerinin Önemi Nedir?

Yangın söndürme sistemleri günlük yaşamda her zaman bir tehdit faktörü olan ve ne zaman yaşanacağı belli olmaması yönüyle her zaman tetikte olmayı gerektiren yangın ihtimalinde hayati fonksiyon üstlenen sistemlerdir. Yangın söndürme sistemlerinde detaylı keşif, doğru mühendislik, uygun ekipman ve gereken aralıklarla rutin kontrol, yangının yol açacağı maddi manevi kayıpların önüne geçilmesi için bir gerekliliktir. 

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Nelerdir?

Otomatik yangın söndürme sistemi temel olarak, alevi veya dumanı

algılayıp, hızla söndürmeye başlayan sistemleri ifade eder. Mekanda kullanımının uygunluğuna göre sulu, köpüklü, gazlı olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemlerini Neye Göre Seçmeliyiz?

Otomatik yangın söndürme sistemleri, herhangi bir müdahaleye gerek

kalmaksızın yangınla mücadeleyi en hızlı şekilde gerçekleştiren sistemlerdir.  Tüm yangın söndürme sistemleri gibi bina ve mahallerde hacim ve ekipmanların korunmasında kullanılır. Bunun yanı sıra diğer algılama ve uyarı sistemleri ile entegre biçimde çalışması tercih sebebi olmasını sağlamaktadır. Fizibilitesi yapılarak kararlaştırılan herhangi bir bölge veya tüm alana kurulumu yapılabilir. Otomatik yangın söndürme sistemlerinin sulu, köpüklü, gazlı olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Her mekanın kendine özgü olacak yangın güvenlik sistemi tasarlanması gerekir. Örneğin bir arşivin sulu söndürme ile de yangın güvenliği mümkündür, olası bir yangında sulu söndürme sistemiyle yangın önlenecektir fakat arşivde bulunan belgeler de kullanılmaz hale gelecektir. Yahut ofis ortamında CO² ile yangın söndürülür fakat insan yaşamı zararlı gaz sebebiyle tehlikeye girecektir. Aynı şekilde su ile sönmeyen bazı yanıcı ve parlayıcı sıvıların bulunduğu tank sahaları, uçak ve helikopter hangarları gibi alanlarda sulu söndürme sistemlerinden ziyade köpüklü söndürme sistemlerinin tercih edilmesi gerekir. Bunun nedeni ise sulu söndürme sistemlerinin bu alanlarda söndürme için yetersiz kalması ve ihtiyacı karşılamamasıdır. Her zaman olduğu gibi , doğru mühendislik ve keşif çalışması söz konusu mahale en uygun otomatik yangın söndürme sisteminin kurulumunda belirleyici olacaktır.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemi Nasıl Çalışır?

Sulu, köpüklü, gazlı olmak üzere çeşitleri bulunan otomatik yangın

söndürme sistemlerinin kullanım alanı gibi çalışma prensibi de birbirinden farklıdır. 

Sulu söndürme sistemi herhangi bir bölgede yangınla ortaya çıkan ısıdan dolayı o bölgedeki sprinklerin patlaması ve depodan emilen suyun basılmasıyla çalışır. Yanıcı ve parlayıcı sıvı içeren ve özel risk taşıyan alanlarda tercih edilen köpüklü yangın söndürme sistemleri hava ile yakıt buharının temasını keserek, yakıt yüzeyi ile alevi ayırarak, yüzeyindeki buharlaşmayı engelleyerek ya da yakıt yüzeyinin çevresindeki metali soğutarak çalışmaktadır.


Köpükle söndürülmesi zararlı veya tehlikeli olan kapalı alanların,

sudan zarar görebilecek veya su ile söndürülemeyecek, aksine su ile daha geniş alana yayılabilecek yangın riskleri olması durumlarında ise gazlı söndürme sistemleri tercih edilir. Gazlı söndürme sistemleri ortamın sıcaklığını düşürerek oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürür.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri Nerelerde Kullanılır?

Otomatik yangın söndürme sistemlerinin nerelerde kullanılacağının kararı mühendislik çalışmaları ile belirlenir.  Otomatik yangın söndürme sistemleri özellikle tarihi eser barındıran müzeler, değerli evrakların yer aldığı arşivler, güvenlik odaları ve telefon santralleri; değerli malzeme bulunduran fabrikalar ya da daha büyük alana sahip diğer işletmeler ve petrol rafinerilerinde, uçak ve helikopter hangarlarında, tersanelerde, iskelelerde, yakıt dolum ve depolama tesislerinde tercih edilmektedir.


Temiz gazlar, insan sağlığı üzerine olumsuz bir etkisi bulunmayan, elektriksel olarak iletken olmayan gazlar olarak tanımlanır. Temiz gazlı söndürme sistemleri, ortamın sıcaklığını düşürerek oksijen miktarını yanma sınırının altına indirir ve yangını söndürür. Temiz gazlar, erken uyarı veren yangın algılama sistemleriyle kullanıldığı zaman son derece etkili sonuçlar sağlar.

  Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

Gazlı Söndürme Sistemleri Nedir?

Gazlı söndürme sistemleri, yeni nesil teknolojiler ışığında sürekli güncellenerek her geçen gün farklı düzenlemelere olanak tanır. Bu sistemlerle korunan bir alanda meydana gelen yangında, yangına direkt olarak maruz kalmayan elektronik ekipmanlar zarar görmez. Bu nedenle önemli elektronik teçhizatların olduğu odalarda bu sistemlerin sunduğu çözümlere başvurulur. Sistemin çalışma prensibine göre, gaz boşaltıldıktan ve yangın söndürüldükten sonra alanın havalandırılması ile birlikte ortamdaki gaz temizlenir ve etrafta atık madde kalmaz. Elektronik ekipmanlar zarar görmediğinden dolayı odanın ve ekipmanların kullanımında herhangi bir aksaklık olmaz.

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Nelerdir?

Gazlı yangın söndürme sistemi çeşitleri aşağıdaki gibidir:

Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri Nasıl Çalışır?

Otomatik gazlı söndürme sistemleri arasında bulunan temiz gazlı sistemler sayesinde yangınlar çok daha hızlı ve pratik bir biçimde söndürülür ve olası felaketlere erkenden müdahale edilir. Yangın söndürme işlemini azami biçimde gerçekleştirmek ve üstesinden gelmek için kullanılan sistemler, korunacak bölgeye ayrı ayrı döşenmelidir. Her alana söndürme sisteminin yanı sıra söndürme kontrol paneli de yerleştirilmelidir. Böylece o bölgenin kontrolü kolay hale gelir. Algılama dedektörleri ise çapraz zon yöntemi ile hatasız olarak yerleştirilir ve yangına otomatik olarak müdahale etmesi sağlanır.

Çift dedektöre sahip gazlı yangın söndürme sistemleri yangını ilk algıladığında kesik siren çalar, iki dedektör yangını algıladıktan sonra ise siren kesintisiz olarak çalmaya başlar. Sirenden tam 30 saniye sonra gazlar, alevlerin üzerine boşalır ve olası yangın riski bertaraf edilir. Gerekli durumlarda itfaiye ekipleri gelip soğutma çalışmaları yapabilir. Son aşamada ortamdaki malzemelerin zarar görüp görmediği uzmanlar tarafından belirlenir.

Temiz Gazlı Söndürme Sisteminin Özellikleri Nedir?

Gazlı yangın söndürme sistemlerinin çeşitli özellikleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Bu tür gazların yangın söndürme kabiliyeti oldukça yüksektir.

 • Ozon tabakasına zarar vermez.

 • Boşalım sonrası çevrede herhangi bir atık bırakmaz.

 • Temiz gazların elektriksel iletkenliği yoktur.

 • Gazların yeniden dolum maliyeti uygundur.

 • Boşalma süresi en fazla 10 saniyedir.

Söndürme Sistemlerinde Hangi Gazlar Kullanılır?

Söndürme sistemleri için aşağıdaki gazlar kullanılır:

Kimyasal Gazlar

 • Novec 1230

 • FM200

Asal (Nert) Gazlar

 • Inergen ( IG-541)

 • Argon (IG-01)

 • Argonite (IG-55)

 • Azot (IG-100)

Bu gazların yanı sıra yeni nesil bir ürün olan aerosol gazlı yangın söndürme cihazı da etkili bir ajandır. Kuru toz kategorisinde olan aerosol, taşınabilir söndürücüler içine yerleştirilir. Havada asılı duran katı ya da sıvı parçacıklardan oluşan bu sistem, kimyasal işlemler ile serbest radikalleri uzaklaştırarak zincirleme reaksiyona müdahale edip yangını söndürür. Katı ve sıvı tutuşabilir materyaller ile düşük gerilimli elektrik santralleri ile elektronik cihazların bulunduğu ortamlar bu cihaz için uygun alanlardır.

Gazlı Söndürme Sistemleri Nerelerde Kullanılır?

Temiz gazlı söndürme sistemleri hassas materyal ve ekipmanların bulunduğu odalarda ve alanlarda kullanılır. Özellikle tarihi eser barındıran müzeler, değerli evrakların yer aldığı arşivler, güvenlik odaları ve telefon santralleri bu sistemlerin kullanıldığı başlıca alanlardır.

Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Temiz gazlı yangın söndürme sistemleri şu alanlarda kullanılabilir:

 • Bilgi işlem merkezleri

 • Sistem ve server odaları

 • Sergi salonları

 • Müzeler

 • UPS odaları

 • Elektrik dağıtım panoları

 • Arşiv odaları

 • Kimya laboratuvarları

 • Yanıcı sıvı depolama alanları


Sistem Odası Yangın Söndürme Sistemi Nedir?

Sistem odası yangın söndürme sistemlerinde önceki yıllarda kullanılan halon gazı, yangın söndürme faaliyetlerinde etkin performans göstermesine karşılık alanlarda ekipman ve temizlik problemleri yaratmıştır. Bu nedenle son yıllarda bu tip söndürme müdahaleleri için daha temiz bir söndürme elemanı olan FM200 gazı tercih edilir. Yangın alanlarında hiçbir kalıntı bırakmayan bu gaz, işlem sonrasında temizlik de gerektirmez. 


En zehirsiz gaz tiplerinden biri olan FM200, güvenli kullanım özelliklerine sahip olması nedeniyle tam otomatik söndürme işlemlerinde rahatlıkla tercih edilir. Dizayn oranı genelde %7 olarak hesaplanan gaz, konsantrasyonu %9’un üzerine çıkmadıkça insan sağlığı için tehlike arz etmez. Ozon tabakasına da zarar vermeyen gaz, en uygun yangınla mücadele ajanlarından biridir. Elektronik ekipmanların bulunduğu yerlerde üstün yangın söndürme performansı sunan gaz tipi, yanıcı ve parlayıcı sıvıların söndürülmesi işleminde oldukça yeteneklidir.

Server Odası Yangın Söndürme Sistemi Nedir?

Server odası yangın söndürme işlemlerinde de tıpkı sistem odalarında olduğu gibi FM200 gazı tercih edilir. Renksiz ve kokusuz olan bu gaz, uygulandığı yüzeyde fiziksel hasar bırakmadığı için önemli ekipmanların bulunduğu server odalarında kullanım için idealdir. Sıvı halde bulunan gazın püskürtme yoluyla yüzeye uygulandığı sistemde yüzey üzerinde bir tabaka oluşur. En büyük rakibi olan halon gazı gibi kimyasal özellikler içermeyen FM200, tamamen fiziksel bir söndürme ajanıdır. Yangına kısa sürede müdahale edebilen bu gaz sayesinde yangın sırasında oluşabilecek ağır kayıpların önüne geçilir.


FM200 gazlı söndürme sistemleri, uzmanlar tarafından yapılan detaylı bir risk analizi sonrasında ortama döşenir. Bu sistemde tüpler 25 bar basınçla doldurulur, tüp içerisinde sıvı halde korunan gaz püskürtüldüğünde köpük halinde yüzeye ulaşır. Bir örtü gibi yanan yüzeyi saran sistem sayesinde yangın boğularak söndürülür.


Siz de Evenos’un ürün yelpazesinde bulunan gazlı söndürme sistemleri içerisinden işletmenizin ihtiyacı olan çözümü uzmanlar eşliğinde belirleyerek olası yangın felaketlerine karşı önlem alabilir, size sunulan teknik destek ve hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Al