Daha Fazla Bilgi Al

Köpüklü Sprinkler Yangın Söndürme Sistemleri

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların bulunduğu alanlarda sulu söndürme sistemlerinden ziyade köpüklü söndürme sistemlerinin tercih edilmesi gerekir. Bunun nedeni ise sulu söndürme sistemlerinin bu alanlarda söndürme için yetersiz kalması ve ihtiyacı karşılamamasıdır. Köpüklü yangın söndürme - köpükle yangın söndürme, B sınıfı yangınların söndürülmesinde oldukça etkilidir.


Diğer bir ifadeyle yanabilen sıvıların oluşturduğu yangınların söndürülmesinde köpüklü söndürme sistemleri sıkça kullanılır. Köpüklü yangın söndürme sistemleri, farklı sınıflara ayrılır. Bunlardan biri olan köpüklü sprinkler sistemi, otomatik sistemler arasında yer alır ve yangının en kısa sürede söndürülmesine yardımcı olur. Kendilerine özgü kullanım alanları, yangına aynı anda pek çok noktadan müdahale edilebilmesi gibi özellikler, köpüklü söndürme sistemlerinin avantajları arasında yer alır.


Köpük Kullanılarak Söndürülmesi Uygun Yangınlar Nelerdir?

Köpüklü söndürme sistemleri, su ile söndürmenin yeterli gelmediği ve işlevsiz kaldığı pek çok yangın tipinde kullanılır. Bu sistemler, tehlikeli alanlara entegre edilir ve tehlikenin azaltılması sağlanır. Köpük kullanılarak söndürülmesi uygun yangınlar, genellikle B sınıfı olarak adlandırılan ve yanıcı ve parlayıcı sıvıların neden olduğu yangınlardır.


Özellikle kor olmayan ve yalnızca alev bulunan yangınlarda foam köpüklü yangın söndürme tercih edilir. Kor olmaması ve yalnızca alev bulunması dolayısıyla bu yangınlar köpük yardımı ile boğulur ve etkisiz hale getirilir. Dolayısıyla köpüklü söndürme, uygun alanlarda en iyi verimin alınabilmesine yardımcı olabilir. İçerisinde su bulunması nedeni ile özellikle elektrik kaynaklı çıkan yangınlarda köpüklü söndürme sistemi tercih edilmez.


Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Özellikleri Nelerdir?

Köpüklü yangın söndürücü ve sprinkler sistemi, sahip olduğu özellikler sayesinde yangını boğarak hızlı bir biçimde söndürür. Sistemlerin genel özellikleri ise şu şekildedir:

 1. Kullanılan köpüğün yoğunluğu sudan farklı olarak yanan sıvıdan daha düşüktür. Dolayısıyla yüzme özelliği sağlar, böylece sıkı ve deliksiz bir tabaka oluşturur.

 2. Köpüklü yangın söndürme sisteminin oluşturduğu tabaka yangını boğmak için oksijenin yanıcı ve parlayıcı sıvıya ulaşmasını engeller.

 3. Köpüklü sprinkler sistemi, yangını bu şekilde boğup bastırdığından gaz sızıntısını da engelleyebilir.

 4. Köpükteki su oranı oldukça yüksektir. Bu sayede yakıtın yüzeyi ve temas ettiği metaller hızlıca soğur. Böylece yangın, köpüklü yangın söndürme sayesinde daha kontrol altına alınabilir bir hale gelir.

Bu özelliklerin yanı sıra pek çok özelliğe sahip olan köpük söndürme sistemleri,  yanıcı parlayıcı sıvı depoları başta olmak üzere riskli diğer tüm alanlarda kullanılabilir. Köpüklü yangın söndürme sistemi tasarımı da özellikler doğrultusunda yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.


Köpüklü Sprinkler Sistemi Kullanım Alanları

Köpük sprinkleri, tehlikeli pek çok alanda tercih edilen sistemlerdendir. Köpüklü sprinkler sistemlerinin genel kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Uçak hangarları

 • Tank sahaları

 • Helikopter hangarları

 • İlaç fabrikaları

 • Boya fabrikaları

 • Gıda fabrikaları

 • Akaryakıt istasyonları

 • Kimyasal maddelerin bulunduğu tanklar

 • Yanıcı ve parlayıcı sıvı depoları


Köpüklü sprinkler sistemi, yanıcı ve parlayıcı sıvıların bulunduğu ve B sınıfı yangınların oluştuğu diğer pek çok alanda kullanıma uygundur. Köpüklü sprinkler sistemlerinde sistemin türüne ve kullanılan köpüğün çeşidine göre farklı özellikler bulunur.


Otomatik Köpüklü Sprinkler Sistemi

Islak borulu, kuru borulu ve ön tepkili sistem olarak üçe ayrılan otomatik köpüklü sprinkler sisteminin her biri farklı bir çalışma prensibine sahiptir. Islak borulu sistemde tesisatta sürekli su bulunur. Yangın anından oranlayıcı yardımıyla su geçişi olur ve köpük hattı da açılır. Belli oranda köpük karıştırılan suyla köpüklü su elde edilir. Kuru borulu sistemde tesisat girişinde kuru alarm vanası tercih edilir. Islak borulu sistemden farklı olarak kuru alarm vanası su yardımıyla basınç altında tutulur. Ön tepkili sistemde ise borular içinde köpük ve su karışımı yer almaz. Suyun boşalması için mekanik doğrulama veya elektrik gerekir. Kuru borulu sistemlerin diğer bir çeşididir.


Baskın Köpüklü Sprinkler Sistemi

Baskın köpüklü sprinkler sistemi, köpüğü oldukça kısa sürede yangına püskürtür. Yangın algılama sistemi ile devreye giren baskın köpüklü sprinkler, yangına oldukça kısa sürede yanıt verir. Bu sistemler, suyun akışını kontrol eden vananın aktive edilmesi sonucu suyun sprinkler başlıklarından korunan tüm alana boşaltılmasını sağlar. Uçak hangarları, bu sistemlerin en yaygın kullanım alanıdır.


Protein Bazlı Köpüklü Sprinkler Sistemi

RP köpük sıvısı olarak da bilinir. Kuru kimyasal ile kullanımı uygun olan protein bazı köpük konsantreleri, solüsyonlar oluşturmak amacıyla %3-6 oranlarında su ile seyreltilir.

Sentetik Bazlı Köpüklü Sprinkler Sistemi

Sentetik bazlı köpüklerin yangının üzerine direkt uygulanması, taşınabilir nozul uygulaması ile sınırlıdır. En genel kullanım alanları yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolama alanlarıdır.


Film Oluşturucu Köpüklü Sprinkler Sistemi

FFFP olarak da bilinen film oluşturucu köpükler, %3-6 oranlarında su ile seyreltilir. Bakteriyel bozulmayı önleyen ve inhibitörleri stabilize eden bir çeşit protein içeren FFP, kuru kimyasal ile birlikte kullanılır.


Alkole Dayanıklı Köpüklü Sprinkler Sistemi

AR köpük konsantresi, korunacak alana göre ve konsantrasyon türüne göre %3-10 aralığında kullanılır. Bu konsantrelerin doğal polimer bazlı, sentetik konsantre bazlı ve jelleştirici ajan içeren doğal polimer bazlı şeklinde üç tipi bulunur.


Evenos’un köpüklü yangın söndürme sistemleri ile siz de maksimum yangın korumasından faydalanabilir, tecrübeli ve yetkin personellerden destek alabilirsiniz. 


Sıkça Sorulan Sorular


Köpüklü yangın söndürücü nerede kullanılır?

Köpüklü söndürme sistemleri, genellikle yanıcı parlayıcı sıvı depoları başta olmak üzere hangarlar ve tesislerde kullanılır.


Köpük yangını nasıl söndürür?

Köpük, yanan yüzeyde deliksiz bir tabaka oluşturur ve yangının oksijenle temasını keserek alevi boğar. Aynı zamanda yanan yüzeyi soğutur ve gaz kaçağını önleyerek yeniden alevlenmenin önüne geçer.


Daha Fazla Bilgi Al