Daha Fazla Bilgi Al

Yangın Söndürmede Köpük Monitörleri

Yangın Söndürmede Köpük Monitörleri

Yangınla mücadelede riskli bölgeye en hızlı ve kısa sürede ulaşmayı sağlayan ekipmanlardan biri de köpük monitörleridir. Köpük monitörleri, güvenli bir mesafeden yeterli miktarda söndürücüyü yangın alanına ulaştırmayı amaçlar. Bu aşamada köpük monitörünün boyutu, farklı oranlarda ve miktarlarda köpük yönlendirilmesini sağlar. Güvenliği üst seviyeye taşıyan köpük monitörleri, acil durumlara müdahale etmenin de en iyi yollarından biridir.

Yangın Söndürmede Köpük Monitörleri

Köpük Monitörleri Nasıl Kullanılır?

Köpük monitörleri, salınımı otomatik olarak yapabildiği gibi aynı zamanda bir operatör, araç veya motor tarafından da kontrol edilebilirler. Yapıldıkları malzemeye göre birbirinden ayrılabilen köpük monitörleri, yüksek debileri ve basınçları ile yangının söndürülmesinde önemli rol oynar. Bu ekipmanlar, özellikle yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolandığı alanlarda en çok ihtiyaç duyulan söndürücülerdendir. Köpüklü söndürme gerektiren yerlerde kullanılan köpük monitörleri, yangına manuel veya otomatik müdahale imkanını beraberinde getirir. Can güvenliğini maksimum düzeylere ulaştırmaya yardımcı olan köpük monitörü çeşitlerinin pek çok kullanım alanı vardır. 


Büyük kapasiteli ajan akışlarının yatay ve dikey yönlerinin tespitini sağlayan köpük monitörü çeşitlerinin temininde ortam şartlarının mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. Sistem kurulumları, fırlatma mesafeleri, debileri ve benzeri teknik durumlar en ideal düzeylerde belirlendikten sonra kullanılacak alan için doğru uygulamalar ve entegrasyonlar yapılır. Bu sayede de köpük monitörünün kullanılacağı tüm alanlarda yüksek seviyede güvenlik sağlanabilir. 

Köpük Monitörü Kullanım Alanları Nelerdir?

Yangına doğru mesafeden doğru miktarda köpük ile müdahale edebilmeyi amaçlayan köpük monitörü, yangından etkilenmiş olan alana en minimum süre zarfı içerisine ulaşıp yangını söndürebilmeyi sağlar. Bu monitörler, genellikle riskli fabrikalar ve depolarda kullanılır. Hem buralarda çalışanların sağlığı hem de mal güvenliği için köpük monitörü kullanımı oldukça yaygındır. Endüstriyel tesislerden kimya fabrikalarına kadar çok geniş kullanım alanlarına sahip olan köpük monitörü, yangın söndürme noktasındaki yüksek performansları ile dikkat çeker. 


Köpük monitörünün genel olarak en sık kullanıldığı alanlar şu şekildedir:


 • İlaç fabrikaları

 • Boya fabrikaları

 • Gıda fabrikaları

 • Yanıcı parlayıcı sıvı depoları

 • Katı atık tesisleri

 • Jeneratör odaları

 • Kazan daireleri

 • Tank sahaları

 • Motor test odaları

 • Gemilerde yer alan makine daireleri

 • Akaryakıt istasyonları

 • Kimyasal maddelerin bulunduğu tanklar

 • Kargo alanları

 • Endüstriyel tesisler

 • Kimya fabrikaları

 • Raflı depolama alanları

 • Kablo ve tesisat alanları

 • Enerji üretimi alanları

 • Helikopter hangarları

 • Uçak hangarları

 • Katı malzeme depoları

 • Katı malzeme imalathaneleri

 • Solvent depolama alanları

 • Hidrokarbon depolama alanları

 • Rafineriler

 • LNG ve LPG gibi yanıcı gazların depolama alanları

 • Tankerler

 • Mavnalar

 • Rıhtımlar ve limanlar

 • İtfaiyeler

 • Söndüren gemi ve botları

 • Atık bertaraf tesisleri

 • Ağaç endüstrisi

 • Odun ve yongaların stok alanları


Köpük Monitörü Çeşitleri Nelerdir?

Köpük monitörlerinin bu alanlar da dahil olmak üzere sanayide ve üretim tesislerinde çok geniş kullanım alanları vardır. Dolayısıyla bu geniş kullanım alanı, ürün çeşitliliğin artmasını da sağlamıştır. Köpük monitörlerinin kullanım amaç ve şekillerine göre pek çok çeşidi bulunur. Bu ürünler öncelikli olarak taşınabilir monitör ve sabit monitör olmak üzere ikiye ayrılır. Taşınabilir monitörler, manuel kumandalı ve kendinden salınımlı gibi türlere sahiptir. Sabit monitörler ise manuel kumandalı, kendinden salınımlı, hidrolik kumandalı ve elektriksel kumandalı gibi türleri ile öne çıkar.


Riskli ve etkilenen bölgeye en kısa zaman içerisinde, güvenli bir mesafeden müdahale edebilmeyi sağlayan köpük monitörlerinin çeşitlerinin seçiminde kapasiteyi ve atış mesafesini ölçmek gerekir. Ürünlerin çeşitlerine göre atış aralıkları 30 metre ile 120 metre aralığındadır. Dakikada 1000 ila 50 bin debi değerlerine de sahip olan köpük monitörlerinin debilerinin seçiminde kullanım alanının belirlenmesi son derece önemlidir. Atış aralığı ve debi değeri gibi rakamlar üreticilere göre farklılık gösterse de ürünlerin kullanılacağı alanlar özelinde standartlaşmış bazı değerler bulunabilir.


Köpük Monitörü Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Köpük monitörleri, genellikle endüstriyel sahalarda kullanıldıklarından bu alanlarda 1000 ila 12 bin debi aralığında çalışan köpük monitörleri daha sık tercih edilir. Bu debi aralıklarına sahip ürünler, endüstriyel sahalar için ideal seçeneklerdendir ve can ve mal güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. Daha büyük kapasitelere, değerlere ve mesafelere sahip olan köpük monitörleri ise ekstrem durumlarda kullanılır. Köpük monitörlerinin kullanım amaçlarına ve kullanılacak sahanın tehlike grubuna bağlı olarak nozul tipinin belirlenmesi gerekir. Bu ürünlerde kullanılan nozullar direkt jet ve fog jet gibi özelliklere sahip olabilir. Bu seçeneklerden olan fog jet, atış menzilini daha iyi bir seviyeye çıkardığı için daha sık kullanılır. Özellikle fog jet nozulların debiyi kalibre edebilecek olanları esnekliği beraberinde getirir ve daha etkili kullanım sağlayabilir.


Monitörler, su ve köpüğü aynı anda kullananlar veya yalnızca su kullananlar gibi biçimlendirmelere de sahiptir. Bu aşamada kullanım şeklinin ve kullanım yerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Kullanım şekli ve yerinin yanı sıra monitörlere nasıl bir kumanda ekleneceği de uzmanlar tarafından alanın şartlarına göre belirlenir. Ürünler, manuel olarak veya uzaktan kumanda ile kontrol edilebilecek şekilde ayarlanabilmektedir. Çok yönlü kullanılabilen ve bu tür bir kumandaya sahip olan köpük monitörleri, gereksinimlere bağlı olmak kaydıyla yüksek riskli sahalarda daha sık kullanılır. 


Evenos’ta da proje ihtiyaçları doğrultusunda 360 derece yatay veya 90 derece dikey gibi dönüş özelliklerine sahip, ortamın şartlarına göre EX - PROOF özellikte veya çeşitli özelliklerde temin edilebilen pek çok köpük monitörü bulunur. Monitörlerle birlikte monitörlerin kullanılmasını sağlayan platformlar ve diğer ekipmanlar da Evenos tarafından sunulur. Evenos’un alanında uzman mühendislerden oluşan mühendislik departmanı tarafından ölçümlemeler yapıldıktan sonra kullanılacak alan için en uygun köpük monitörü belirlenir. Sistemlerin daha uzun ömürlü olması için de bakımları eksiksiz yapılır. 


Siz de Evenos tarafından tasarlanan köpük monitörleri ile yangın riskine karşı etkili bir önlem alabilir, uzmanlar tarafından sunulan tüm desteklerden eksiksiz bir biçimde faydalanabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Al