Hizmetler

Daha Fazla Bilgi Al

Hizmetler

Hizmetler

Yangın güvenliği konusundaki ihtiyaçlara tek elden cevap veren Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri,çeşitli hizmet alanlarında müşterilerine birinci kalite hizmet ve ürünler sunma anlayışını ilk günden kuruluşundan bu yana sürdürmektedir.

 • Tasarım ve Projelendirme
 • Hidrolik Hesaplamalar
 • Yangın danışmanlığı (mimari, statik, elektrik, mekanik)
 • Teorik ve tatbiki eğitimler
 • Malzeme Temini
 • Sistem kurulumları
 • Taahhüt – Montaj ve Uygulama
 • Servis
 • Bakım
 • Oda Kaçak Testi – Door Fan Test
 • Yangın risk analiz raporları
 • Ekspertiz ve bilirkişilik


  Hizmetlerimiz

Mühendislik kadrosunun yetkinliği ile; özellikle endüstriyel tesis, karayolu tünelleri, tank sahaları, sağlık yapıları ve deniz taşıtları ile beraber, konut ve ticari alan projeleri, alışveriş merkezleri, ofis binaları, turizm yapıları yönetim binaları ve eğitim binalarına; yukarıda sözü edilen hizmetler tek elden, en yetkin ve güvenilir biçimde Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından verilmektedir.

 

Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tecrübeli mühendis kadrosu ve saha ekibinin verdiği güvenle, müşterilerine

ile alakalı çözümleri; NFPA, BSI, EN, Türkiye Yangın Yönetmeliği ve diğer ilgili uluslararası standartlara bağlı kalarak tek elden sunmaktadır. Tüm sistem kurulumları, sahip olunan distribütörlükler ışığında, FM, UL, ULC, VdS, LPCB, GOST, CE onaylı birinci sınıf kalitede ürünler ile yapılmaktadır.

 Hizmetlerimiz

Malzeme tedariği, montajı ve uygulama hizmetlerinin yanı sıra, mühendislik hesaplamaları ve standartlara uygunluk açısından hayati öneme sahip olan projelendirme ve hidrolik hesaplamalar, onaylı software programları ile yapılmakta ve sistem uygulanabilirliği teyit altına alınmış olmaktadır.

Yerel yönetim kontrolleri, yönetmelikler, şartnameler ve projelere uygunluk açısından, danışmanlık hizmetleri, projenin mimari, yalıtım, mekanik, elektrik disiplinleri için ayrı olarak verilmekte ve projelerin risk analiz raporları çıkartılmaktadır.

Sahip olunan onaylı test cihazları sayesinde, gazlı söndürme sistemleri için bir zorunluluk olan Oda Sızdırmazlık Testleri (Door Fan Test – Room Integrity Test) yapılmakta ve sonuçlar müşteriye çıktı halinde ve software ortamında verilmektedir. Bu sayede gazlı söndürme sistemleri efektifliği garanti altına alınmaktadır.

Tecrübeli mühendislik kadrosu ile, bünyemizde ve önceden ayarlanmış sınıflarca verilen yangın güvenliği eğitimleri, teori ve uygulama aşamaları olarak verilmektedir.

Daha Fazla Bilgi Al