Sistem ve Ürünler

Daha Fazla Bilgi Al

Duman ve Yangın Perde Sistemleri

Duman ve Yangın Perde Sistemleri

Duman ve Yangın Perdeleri

Mimari yangın zonlamaları ve duman zonlamaları, yapı etrafında meydana gelmiş bir yangının binanın diğer bölümlerine sıçramasını engelleyen en önemli faktörlerden biridir. Yangın ve duman zonları oluşturulmasının estetik ve mimari açıdan en uygun yöntemleri ise;Prensipte pasif yangın önleyici sistemler grubunda olan yangın ve duman perdeleri, genellikle düşey düzlemde hareket etmektedirler, ancak mimari şema ve yapı özelliklerine bağlı ıolarak, yatay düzlemde yahut eğrisel hareket eden tipleri de mevcuttur. Isı ve dumanın bloke edilmesinde ve sadece yangın çıkan alanda hapsolması maksadıyla kullanılırlar.


Evenos Yangın Güvenlik sistemleri tarafından distribütörü olunan İngiliz ve İspanyol üreticiler tarafından tedarik edilen yangın ve duman perdeleri, BS ve UL test normlarında 240 dakikaya kadar dayanıklı şekilde üretilmekte olup, kumaş olarak 450 – 700 gr/m2ağırlığa sahiptir. Perde kumaşları çelik ve fiber hammaddeden üretilmekte olup, uluslararası tüm sertifikasyonlara sahiptir.


Duman ve Yangın Perde Sistemleri

Yangın algılama sistemlerinden gelen sinyal ile aktive olan yangın ve duman perdeleri, yangın ve duman zonları oluşturulmasında hayati öneme sahip olmakla birlikte, normal çalışma zamanlarında kapalı ve sargılı halde olduklarından dolayı mimari kaygıları da gidermektedirler. Tesistelrde hali hazırda var olan mevcut yangın ihbar ve algılama sistemlerine de entegre edilebilmektedirler. Dolayısıyla gerekli modüller sayesinde, oluşturulacak yangın senaryosuna bağlı olarak, istenilen yerdeki duman ve yangın perdeleri aktive olacak ve bu şekilde can ve mal güvenliği maksimize edilmiş olacaktır. Algılama sistemlerinin yanında, perdelerde birlikte monte edilen manuel butonları sayesinde, istenildiği zaman manuel olarak da kullanıcılar tarafından aktive edilebilmektedirler.


Özellikle kaçış ve tahliye sırasında, kaçış yollarının güvence altına alınması ve can emniyetinin sağlanması açısından en iyi çözümdürler.


Alışveriş merkezlerinde, endüstriyel tesislerde, karayolu tünellerinde, ofis binalarında, depolama sahalarında kullanımları oldukça yaygındır.


İngiltere ve İspanya’dan Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri tarafından ithal edilen tüm yangın perdelerinin bakım ve servis işlemleri de yine tek elden Evenos A.Ş. yetkili personeli tarafından yapılmakta ve kayıt altında tutulmaktadır. Bunlarla beraber periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz gerçek zamanlı testler ile de yangın ve duman perdelerinin çalışabilirliğini garanti altına almaktayız.

Daha Fazla Bilgi Al