Daha Fazla Bilgi Al

Duman Tahliye Kapak Sistemleri

Duman Tahliye Kapak Sistemleri

Duman Tahliye Kapakları

Endüstriyel tesis ve geniş atrium alanlarına sahip binalarda, olası yangınlar sonucu çıkan duman, maddi hasarlara yol açabileceği gibi, can kayıplarına da sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla duman perdeleri ile kontrol altına alınan ve genişleme alanı önlenen dumanın, yapıdan dışarı da atılması gerekmektedir. Yapılardaki bu duman atım sorunları, duman tahliye kapakları, bir diğer adıyla çatı ventilasyon kapakları ile çözülmektedir.


Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından İtalya’dan ithal edilen duman tahliye kapakları, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp projelendirilmekte, daha sonra yine firmamız yetkin personelleri tarafından bakımları gerçekleştirilmektedir.

Duman Tahliye Kapak Sistemleri


Duman tahliye kapakları sistemi, duman tahliye kapakları, duman tahliye kapağı ucunda bulunan aktivasyon elemanları, kasalar, algılama sistemi, manuel butonlar ve basınçlı hava tesisatları elemanlarından oluşmaktadır. Yangın anında duman tahliye kapaklarının aktivasyonu 3 şekilde olabilmektedir. 


Manuel basma butonlarıyla (elektriksel karbondioksit dolu pnömatik silindirler ile mekanik olarak), algılama sistemlerinden alınan sinyaller ile yahut duman tahliye kapaklarında bulunan ısıya duyarlı aktivasyon elemanları ile. Dolayısıyla herhangi bir yangın anında ilgili zona ait tüm duman tahliye kapakları açılmakta ve içeride birikmiş ve havuzlanmış dumanı yapı dışarısına tahliye etmektedir.


Duman tahliye kapakları – çatı ventilasyon sistemleri tasarımı, Evenos A.Ş. mühendisleri tarafından BS EN 12101 ve DIN 18232 normları doğrultusunda yapılmakta ve projelendirilmektedir. Tasarım yapılırken ayrıca üretici firma direktifleri de dikkate alınmaktadır.


Özellikle büyümüş yangınların bir sebebinin duman tahliye kapakları eksikliği olduğu bilinmektedir. Dışarı atılamayan duman, hem yanma olayını yaymakta ve içerideki sıcaklığı yükseltmekte, hem de itfaiye müdahalelerini güçleştirmektedir. Duman tahliye sistemi olmayan yapılarda, özellikle itfaiye müdahalesinin çoğu zaman güçleştiği ve bunun can ve mal kayıplarını artırdığı unutulmamalıdır.


Yangın güvenlikle alakalı avantajlarının yanında, saydam polikarbonat malzeme sayesinde gün ışığından da maksimum verim elde edilmekte ve enerji masrafları düşmektedir.


Evenos A.Ş. yetkin mühendisleri tarafından projelendirilen duman tahliye kapakları – çatı ventilasyon sistemlerinin bakımı da yine Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş. yetkin saha personeli tarafından yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Sistemlerle alakalı testler de periyodik olarak gerçekleştirilmekte, müşteri memnuniyeti maksimize edilmektedir.

Daha Fazla Bilgi Al